Top service en advies bij jomi projects.  Een echte vakman. 

Wacht niet te lang

Wist je dat je steeds meer en meer betaalt voor elektriciteit, stookolie en gas?  Wacht dus niet om over te stappen naar zonne-energie.  Subsidies, fiscale voordelen, gro ...

Groene stroom

Er blijven nog weinig subsidies of fiscale voordelen over... Vlaamse overheid Productiestroom voor elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen onder de vorm van een groenest ...

Onze Aanpak

Op zoek naar een partner voor zonne-energie die met je mee denkt? We helpen je kiezen in functie van je energiebehoefte, je financiële middelen.  Eens uitgelegd door een ...

De grootste voordelen

Waarom kiezen voor een zonnestroom installatie? Tegen 2020 moet Europa 20% van zijn energie halen uit hernieuwbare energie. Als we nog een mooie toekomst willen voor onze plan ...
Close All | Open All
De steunmaatregel van de Vlaamse overheid (groenestroomcertificaten) stelt geen voorwaarde aan de oriëntatie van de installatie. Hou er rekening mee dat afwijkingen ten aanzien van de optimale orientatie en hellingshoek een verminderde opbrengst geven. U kan hiervan op basis van een instralingsschijf in bijlage een inschatting maken. De steunmaatregel van de federale overheid (fiscaliteit) stelt wel expliciete voorwaarden over de oriëntatie van de zonnepanelen. De panelen moeten gelegen zijn tussen het oosten en het westen met een hellingshoek tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon. Enkel de zonnepanelen worden in rekening gebracht voor de steunmaatregel. Aanpassingen aan dakbelegging komt niet in aanmerking.
Verzekeringstechnisch zijn zonnepanelen onroerende goederen door bestemming. Ze worden beschouwd als deel uitmaken van uw woning omdat ze via een elektrische kabel verbonden worden aan het elektrische circuit van uw woning. Dat betekent meteen ook dat de brandpolis van uw woning ook geldt voor de zonnepanelen op uw dak. Als er brand uitbreekt en uw zonnepanelen worden beschadigd, zal de brandverzekeraar de schade vergoeden. 
Toch doet u er goed aan de algemene voorwaarden van uw brandpolis na te lezen. Een goede brandpolis zal niet alleen uw zonnepanelen verzekeren tegen brand, maar ook tegen diefstal. Het gaat immers om onderdelen van de woning en diefstal daarvan is verzekerd in de brandpolis. Wat u wel moet doen, is uw verzkeringstussenpersoon (makelaar of agent) op de hoogte brengen van het feit dat uw woning is uitgebreid met zonnepanelen. Zonnepanelen verhogen immers de waarde van uw woning. De kans is dan ook groot dat de verzekerde waarde van uw woning moet worden verhoogd om correct verzekerd te blijven.
De eigenaar van de zonnepanelen heeft recht op de groenestroomcertificaten, tenzij hij dit recht bvb. via een overeenkomst afstaat. Bij een verhuis of verkoop gaat dit recht in de meeste gevallen naar de nieuwe eigenaar, tenzij anders overeengekomen. Meestal wordt immers de nieuwe eigenaar ook eigenaar van de zonnepanelen. 
Wanneer bij de verkoop van het huis ook het eigenaarsschap wordt overgedragen naar de nieuwe huiseigenaar, stelt men de VREG op de hoogte van deze wissel in eigenaarschap (alsook de meterstand  bij overdracht en het nieuwe rekeningnummer). Vanaf dat moment wordt voor de resterende beleidsperiode de vergoeding van de groenestroomcertificaten aan de nieuwe eigenaar uitbetaald. Verdere informatie kan u hierover best opvragen bij de VREG, de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,
De netbeheerder stelt o.a. als bijkomende voorwaarde voor de subsidie van een zonneboiler in een bestaande woning dat de collector:
 • moet getest zijn door een onafhankelijk instituut volgens EN12975 of DIN 4757,
 • een systeemtest hebben ondergaan volgens EN12976 of volgens ISO/DIS9459,
 • of een SolarKeyMark moet bezitten.
Meer informatie over voorwaarden bij deze en andere steunmaatregelen kan u opzoeken via de subsidiezoekmodule.
Ja. Het verlaagde BTW-tarief voor energiebesparende investeringen is van toepassing voor woningen die minstens 5 jaar oud zijn. 
Opgelet ! Vanaf 1 juli 2011 moet de woning minstens 15 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief van 6%.
BTW-tarief en de belastingvermindering zijn federale bevoegdheden. Voor detailinformatie verwijzen wij u het beste door naar de bevoegde federale belastingadministratie.
Wie groene stroom opwekt, kan in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten. Elk certificaat staat voor de productie van 1000 kWh elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Voor netgekoppelde fotovoltaïsche panelen met een vermogen tot 10 kWpiek kunt u per schijf van 1000 kWh geproduceerde stroom een groenestroomcertificaat aanvragen. Op een afzonderlijke teller, los van uw elektriciteitsmeter, kunt u de productie van uw groene stroom volgen. De groenestroomcertificaten kunt u, aan een vaste waarde, aan de netbeheerder verkopen. De voorwaarden en vaste minimumwaarde voor de groenestroomcertificaten zijn afhankelijk van de datum van indienststelling van uw installatie. Voor uw aanvraag en meer informatie kan u terecht bij de VREG: www.vreg.be.
Neen. Op voorwaarde dat het kadastraal inkomen (K.I.) in overeenstemming is met de werkelijke toestand én op voorwaarde dat de panelen niet werden geïntegreerd in een nieuw opgerichte constructie, zal het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op zich geen effect hebben op het K.I. van uw woning. Voor meer informatie rond het kadastraal inkomen kunt u terecht bij het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 0257/257 57 (gewoon tarief). Zie ook dit artikel, voor recente wijzigingen.
Voor zonnepanelen of zonnecollectoren op een plat of hellend dak is meestal geen vergunning nodig. Tenzij voor de locatie specifieke voorschriften gelden (zoals voor cultuurhistorisch beschermde gebouwen, verkavelingsvoorschriften, bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen). Informeer steeds bij uw gemeentebestuur of er specifieke voorschriften gelden. De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van zonneboilers of fotovoltaïsche zonnepanelen (behalve in bepaalde beschermde gebieden of gebieden met bijzondere voorschriften) wordt voorzien in art. 3, 5°, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 ivm werken waarvoor geen stedebouwkundige vergunning nodig is
Het overzicht van de Vlaamse, federale en Europese regelgeving vindt u onder Wetgeving en nuttige documenten in de rubriek Milieuvriendelijke energie.
Een zonne-energiesysteem vraagt bij de opstart een behoorlijke investering. Daarom stellen veel mensen zich vragen rond het terugverdieneffect ervan. Toch win je je geld – mede dankzij de mooie steunmaatregelen van de overheid – op een redelijke termijn terug. En er is meer! Vanaf nu keert de Vlaamse overheid je voor elk kilowatt-uur elektriciteit die je via zonne-energie opwekt, 0,35 euro uit - en dit gedurende 20 jaar. Zo verdien je niet alleen je investering terug, maar kan je in die 20 jaar een behoorlijke winst boeken, zonder enige inspanning!  Als bedrijf kom je ook in aanmerking voor een verhoogde belastingaftrek.
Een zonnepaneel produceert ook elektriciteit als het bewolkt is. Het systeem werkt immers op direct en diffuus indirect zonlicht dat de aarde bereikt door de bewolking heen. Daardoor zijn zonnepanelen ook in België rendabel en verdienen ze je investering op termijn terug. Uiteraard ligt de opbrengst van uw zonnepanelen wel hoger als het wél in volle zon staat. Het is logisch dat ze meer energie opwekken op lange zomerdagen dan op korte winterdagen.
Bij voorkeur worden zonnepanelen zoveel mogelijk naar het zuiden gericht. Maar ook in westelijke en oostelijke richting wekken ze voldoende stroom op. Een oriëntatie naar het noorden is daarentegen niet geschikt om zonnestroom op te wekken. Voor de huur-formule stellen we - omwille van het gewenste rendement - enkel daken met een oriëntatie naar het zuiden voor.
Een zonnestroomsysteem gaat minstens 25 tot 30 jaar mee. Bovendien vragen zonnepanelen weinig of geen onderhoud. Zelfs reinigen is niet nodig, want door de schuine opstelling en de afwerende laag reinigen je zonnepanelen zichzelf. Bovendien zijn ze bestand tegen storm, hagel, sneeuw en zware vorst.
Zonnepanelen laten zich zonder problemen op bijna elk dak installeren. Ze kunnen zowel op schuine als op platte daken worden geplaatst. Ook is het mogelijk om losstaande zonnepanelen te installeren. Jomi Projects heeft voor elke situatie een gepaste oplossing!
Nee. Zonnepanelen kunnen zonder schade bovenop de pannen van uw dak worden geïnstalleerd. Er zijn geen aanpassingen nodig aan de dakconstructie of elektriciteitsinstallatie. Alleen bij een plat dak is er wel een speciale verzwaarde opstelling nodig, die los op het dak komt te staan.
De kans op een blikseminslag neemt niet toe na de installatie van een zonne-energieysteem. Een zonnepaneel is zelfs als een extra isolatie te beschouwen.
 • Wie is Jomi Projects

  Ontstaan

  Jomi Projects bvba is gegroeid uit jarenlange ervaring in de bouwsector en de wereld van verwarming. 
  Oprichter is Michel Jorge.  Met zijn expertise in verwarming, zonne-energie, zonneboilers, warmtepompen, ventilatie trok hij de lijn verder.  
  En daarbij koos hij resoluut voor een Enfinity-oplossing.  Een oplossing van hoge kwaliteit, en...van Belgische makelij.  Een keuze waar hij 200% achter staat. 

  Visie

  Jomi Projects bvba haalt met jou de zon in huis.  Want we willen hernieuwbare energie voor iedereen beschikbaar en bereikbaar maken.  Zowel voor particulieren als voor bedrijven bieden we de gepaste oplossing aan, aangevuld met advies van de "energie-consultant" alsook de service van iemand die altijd voor je klaar staat.

Nieuws

Zonnepanelen blijven renderen

In De Standaard van 7 januari 2012 lezen we dat zonnepanelen blijven renderen, ondanks het wegvallen van de federale belastingvermindering.  Volgens een berekening blijft de terugverdientijd van zonnepanelen hangen op 5 jaar...

Meer vraag naar warmtepompen

Volgens de Associatie voor de Thermische Technieken van België is de verkoop van warmtepompen in 2011 met 80% gestegen.  Ook de installatie van thermische zonnepanelen die warm water produceren, steeg vorig jaar.  Verde...

De waarheid over zonnepanelen

Zonnepanelen, windmolens, fossiele energie en hernieuwbare energie... Is alternatieve energie echt een alternatief? Kunnen we ooit zonder kernenergie? En klopt het dat de niet-bezitters van zonnepanelen eigenlijk opdraaien voor de...

Zonnepanelen scoren hoog

Wie in het recente verleden zonnepanelen op zijn dak heeft laten plaatsen, is daar opgetogen over. Ondanks de enorme investering die zo'n installatie vereist. Zonnepanelen hebben de laatste jaren hun plaatsje onder de zon verdien...

Groene leningen zijn succes

De groene leningen zijn een succes. In 2010 werden er zowat 60.000 toegekend voor een totaal bedrag van om en bij 1 miljard euro. Groene leningen kunnen worden aangegaan voor de financiering van zonnepanelen, dakisolatie en dubbel...

Roos van Acker maakt een enfinity reclamespot

Enfinity, een bedrijf dat oplossingen biedt voor hernieuwbare energie, creëerde de eerste radiocommercial ooit gemaakt op zonne-energie! De stem achter de spot is tv-presentatrice Roos van Acker die op deze manier actief haar ste...

Steun voor zonnepanelen gaat versneld omlaag

De subsidies voor wie zonnepanelen plaatst, gaan versneld omlaag. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. Volgens de sp.a-politica zijn zonnepanelen nog steeds overg...

Groep Essers kiest voor Enfinity

Groep H. Essers neemt zonnestroominstallaties op 220.000 m² dakoppervlakte in gebruik "We kozen voor Enfinity om deze projecten te realiseren omwille van hun bewezen expertise, referenties en snelheid van uitvoering", aldus Iv...

Laatste nieuws

Zonnepanelen, windmolens, fossiele energie en hernieuwbare energie... Is alternatieve energie echt een alternatief? Kunnen we ooit zonder kernenergie? En klopt het dat de niet-bezitters van zonnepanelen eigenlijk opdraaien voor de subsidies aan de bezitters van zonnepanelen? Het zijn vragen waarover de discussie soms hoog oplaait enzelfs emotioneel kan worden, zo bleek vorige week nog uit de reacties op berichten dat de elektriciteitsdistributeurs Eandis en Infrax hun tarieven willen optrekken wegens het groter dan voorziene succes van zonnepanelen.  Lees meer...